Democràcia Inlcuisva
Butlletí de juliol, agost i setembre del 2010 
 

Benvolgudes subscriptores:

Aquest butlletí estiuenc arriba amb una mica de retard, però esperem que això sigui compensat per les bones noticies que porta: a partir del setembre, arriben noves iniciatives i propostes relacionades amb el projecte de la Democràcia Inclusiva a Catalunya, encaminades a estimular la reflexió i convidar a la participació de cada vegada més persones.
 
[EN CASTELLANO MÁS ABAJO]
 
TEMES
  1. GADI Catalunya: en marxa!
  2. Finalitzant la traducció del llibre "La crisi multidimensional i la Democràcia Incluisva"
  3. Presentacions i seminaris
  4. DEMOS: nou butlletí de Democràcia Incluisva a Catalunya
  5. El web evoluciona 
Darrerament....
 
GADI Catalunya: en marxa!
En les darreres setmanes s'ha anat consolidant la forma d'organització del Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva de Catalunya (GADI Catalunya) i aquest grup ha estat deliberant intensament sobre els projectes i plans d'acció de cara al curs vinent. El GADI Catalunya sorgeix amb l'objectiu de contribuir a la formació d'un ampli moviment polític de transició cap a una Democràcia Inclusiva en l'àmbit de Catalunya, i actualment la seva activitat se centra en du a terme xerrades, intervencions, actes públics, trobades, traduccions i publicacions sobre els diversos aspectes del projecte de la Democràcia Inclusiva. Qualsevol persona que vulgui contribuir activament en la construcció d'una Democràcia Inclusiva a Catalunya pot unir-se a aquest grup: existeixin diverses maneres de col·laborar i diversos camps d'acció que s'articulen mitjançant comissions amb autonomia pròpia (traducció, xerrades, formació, internet, editorial, etc.). Bimensualment es realitzarà una assemblea general del GADI Catalunya que s'encarregarà d'establir les línies d'acció generals i supervisar la feina realitzada per les comissions. L'existència d'aquest grup d'àmbit regional, òbviament, no exclou el treball paral·lel d'altres grups locals, que poden sorgir en els propers temps amb l'objectiu de promoure la Democràcia Inclusiva en el seu àmbit geogràfic més proper.
 
Finalitzant la traducció del llibre: “La crisi multidimensional i la Democràcia Inclusiva”
Després d'alguns mesos de treball cooperatiu, s'està finalitzant la traducció del que serà el segon llibre sobre Democràcia Inclusiva en llengua castellana. Es tracta d'una obra més actual (2005) que l'anterior (1997) i que exposa de forma més sintètica i senzilla l'anàlisi sistèmic i les propostes organitzatives del projecte de la Democràcia Inclusiva. En els temps que venen, caracteritzats per un agreujament accelerat de la crisi multidimensional, aquesta obra pot constituir una eina important per estimular el debat entorn a la necessitat d'un nou projecte alliberador. Esta previst que surti a la llum a finals de l'any 2010.
 
Properament...
 
Presentacions i seminaris
A partir del setembre la Comissió Xerrades ofereix un conjunt de noves presentacions i seminaris sobre el projecte de la DI a aquells col·lectius que ho sol·licitin. Les presentacions són xerrades breus destinades a relacionar diversos aspectes de la crisi multidimensional actual amb la necessitat de construir una nova societat realment democràtica i autènticament ecològica. Aquest són alguns exemples de temes que es poden desenvolupar:
Els seminaris estan conformats per dos sessions de 3 hores que serveixen per d'adquirir una visió de conjunt sobre els diversos aspectes de la proposta de la DI i disposar de temps per debatre i reflexionar col·lectivament. En aquestes sessions es duen a terme algunes dinàmiques participatives i es fa una pausa amb piscolabis per relaxar una mica la concentració dels participants. Aquest format pot constituir una bona introducció als Grups d'Estudi de Democràcia Inclusiva.
 
Les persones o col·lectius (Universitats Lliures, ateneus, centres socials, etc.) que us agradaria organitzar una presentació o seminari sobre el projecte de la DI, no dubteu en escriure a: info@democraciainclusiva.org.

DEMOS: Nou butlletí de Democràcia Inclusiva a Catalunya
A partir de finals de setembre del 2010, l'actual butlletí bimensual i electrònic passarà a ser trimestral i també es podrà trobar gratuïtament en paper en diversos centres socials, universitats, bars, etc. El nou format de butlletí s'anomenarà DEMOS i serà una publicació on, a més de les habituals novetats i activitats que incorpora l'actual butlletí, s'hi podran llegir ressenyes i articles d'actualitat i de fons des de la perspectiva de la Democràcia Inclusiva. Es tracta, doncs, d'una important millora d'aquest mitjà de comunicació, que a partir d'ara podrà arribar a més persones.
 
Novetats!

El web evoluciona

Estigueu atentes a les diverses modificacions a que està subjecte el web
www.democraciainclusiva.org per millorar la comunicació, la funcionalitat i l'estètica d'aquest indret virtual. De moment, està en procés un nou blog on tothom hi podrà aportar comentaris, preguntes o opinions sobre els temes que s'escaiguin. A més, ja està disponible una nova presentació del projecte de la Democràcia Inclusiva en forma de qüestionari, que pot servir per fer-se una idea general de les punts clau d'aquesta proposta per a una nova organització social.
 
BON ESTIU A TOTS I TOTES!!!!
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Democracia Incluisva
 
Boletín de Julio, Agosto y Septiembre 2010

Queridas subscriptoras,

Este boletín llega con un poco de retraso, pero esperamos que esto sea compensado por las noticias que trae: a partir de septiembre llegan nuevas iniciativas y propuestas relacionadas con el proyecto de la Democracia Inclusiva que esperamos que estimulen la reflexión e inviten a la participación de cada vez más personas.

Últimamente...

La organización y la acción del GADI Catalunya
En las últimas semanas se ha consolidado la forma de organización del Grupo de Acción de Democracia Inclusiva en Catalunya (GADI Catalunya) y este grupo ha estado deliberando intensamente sobre los proyectos y planes de acción encarados al curso que viene. El GADI Catalunya surge con el objetivo de contribuir a la formación de un amplio movimiento político de transición hacia una Democracia Inclusiva en el ámbito de Catalunya, y actualmente su actividad se centra en llevar a cabo charlas, intervenciones, actos públicos, encuentros, traducciones y publicaciones sobre los diversos aspectos del proyecto de la Democracia Inclusiva. Cualquier persona que quiera contribuir activamente en la construcción de una Democracia Inclusiva en Catalunya puede unirse a este grupo: existen diversos modos de colaborar y diversos campos de acción que se articulan mediante comisiones con autonomía propia (traducción, charlas, formación, internet, editorial, etc.). Bimensualmente se realizará una asamblea general del GADI Catalunya que se encargará de establecer las líneas de acción generales y de supervisar el trabajo realizado por las comisiones. La existencia de este grupo de ámbito regional, obviamente, no excluye el trabajo paralelo de otros grupos locales, que pueden surgir en los próximos tiempos con el objetivo de promover la Democracia Inclusiva en su ámbito más cercano.


Finalizando la traducción del libro: “La crisis multidimensional y la Democracia Inclusiva”

Despues de algunos meses de trabajo cooperativo, se está finalizando la traducción del que será el segundo libro sobre Democracia Inclusiva en lengua castellana. Se trata de una obra más actual (2005) que la anterior (1997) y que expone de forma más sintética y sencilla el análisis sistémico y las propuestas organizativas del proyecto de la DI. En los tiempos que vienen, caracterizados por un agravamiento acelerado de la crisis multidimensional, esta obra puede constituir una herramienta importante para estimular el debate entorno a la necesidad de un nuevo proyecto liberador. Está previsto que salga a la luz a finales de 2010.

Próximamente...

Presentaciones y seminarios

A partir del septiembre la Comisión Charlas del GADI Catalunya ofrece un conjunto de nuevas presentaciones y seminarios sobre el proyecto de la DI a aquellos colectivos que lo soliciten. Las presentaciones son charlas breves destinadas a relacionar distintos aspectos de la crisis multidimensional actual con la necesidad de construir una nueva sociedad realmente democrática y auténticamente ecológica. Estos son algunos ejemplos de temas que se pueden desarrollar:Los seminarios están conformados por dos sesiones de 3 horas que sirven para adquirir una visión de conjunto sobre los diversos aspectos de la propuesta de la DI y disponer de tiempo para debatir y reflexionar colectivamente. En estas sesiones se llevan a cabo algunas dinámicas participativas y se hace una pausa con piscolabis para relajar un poco la concentración de los participantes. Este formato puede constituir una buena introducción a los Grupos de Estudio de Democracia Inclusiva.

Las personas o colectivos (Universidades Libres, ateneos, centros sociales, etc.) que queráis organizar una presentación o seminario sobre el proyecto de la DI no dudéis a escribir a: info@democraciainclusiva.org .

DEMOS: Nuevo boletín de Democracia Inclusiva a Catalunya

A partir de finales de septiembre de 2010, el actual boletín bimensual y electrónico pasará a ser trimestral y también se podrá encontrar gratuitamente en papel en diversos centros sociales, universidades, bares, etc. El nuevo formato de boletín se llamará DEMOS y será una publicación en la que, además de las habituales novedades y actividades que incorpora el actual boletín, se podrán leer reseñas y artículos de actualidad y de fondo desde la perspectiva de la Democracia Inclusiva. Se trata, entonces, de una importante mejora de este medio de comunicación, que a partir de ahora podrá llegar a más personas.

¡Novedades!

La web evoluciona

Estad atentas a las diversas modificaciones a las que está sujeta la web www.democraciainclusiva.org para mejorar la comunicación, la funcionalidad y la estética de este sitio virtual. De momento, está en proceso un nuevo blog en el que todo el mundo podrá aportar comentarios, preguntas o opiniones sobre los temas tratados. Además, ya está disponible una nueva presentación del proyecto de la DI en forma de cuestionario, que puede servir para hacerse una idea general de los puntos clave de esta propuesta para una nueva organización social.

¡¡¡BUEN VERANO A TODOS Y TODAS!!!

 

 

--
Per donar-te de baixa, aqui

Per noves altes, www.democraciainclusiva.org/phplist

Per reenviar el missatge aqui