Accions

Aquesta espai web ha estat creat pel Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva (GADI) de Catalunya, col·lectiu que va promoure aquest projecte de transfromació social en el periode 2010-2012, particularment a Catalunya però també a altres llocs de la penínusla ibèrica i del món en general. El GADI Catalunya es va constituir amb l'objectiu inmediat de fomentar el coneixement, l'estudi, la reflexió i el debat entorn la proposta de Democràcia Inclusiva i amb l'objectiu últim de contribuir al sorgiment d'un nou moviment alliberador. En aquest sentit, durant els seus casi tres anys d'existència, el GADI Catalunya, entre d'altres accions, va dur a terme desenes de xerrades-debats, va promoure diversos Grups d'Estudi de Democràcia Inclusiva i Cicles de Formació de Democràcia Inclusiva, va traduïr al català i al castellà diversos artícles i llibres i va editar algunes publicacions. Per més detalls de les accions realitzades pel GADI Catalunya, podeu consultar l'arxiu dels butlletins emesos pel col·lectiu.

A finals de 2011 es va posar de manifest que entre el GADI Catalunya i la Xarxa Internacional de Democràcia Inclusiva existien descords crucials i fonamentals en la concepció del projecte de la Democràcia Inclusiva així com en el funcionament, funcions, estructura i actituds que hauria d'adoptar una Xarxa Internacional de Democràcia Inclusiva. Aquests desacords van portar als membres del GADI Catalunya a deixar d'adherir-se al projecte de la Democràcia Inclusiva i, en conseqüència, canviar el nom del col·lectiu per Grup de Refexió per l'Autonomia, aturant temporalment la seva acció política per focalitzar-se en la formació, la reflexió i el replantejament. Per més detalls dels motius que van portar al GADI Catalunya a canviar de nom i deixar d'adherir-se a la Democràcia Inclusiva, vegeu el comunicat “Cessem la intervenció política i ens focalitzem en la formació, la reflexió i la refundació durant un any”. Tal com s'explica en aquest comunicat, el grup té previst tornar a l'acció política a partir de l'hivern del 2013-2014. Per estar informats al respecte, podeu subcriure-us al butlletí.